Search for a Composer

Galina Ustvolskaya

Recent Ustvolskaya releases

20th Century Feminine: Boulanger, Bacewicz, Ustvolskaya, Higdon
20th Century Feminine: Boulanger, Bacewicz, Ustvolskaya, Higdon

£13.25

(Haenssler)

The Art of Anatoly Vedernikov
The Art of Anatoly Vedernikov

£39.48

(Scribendum)

Leningrad Concertos: Ustvolskaya, Yevlakov, Uspensky, Korchmar
Leningrad Concertos: Ustvolskaya, Yevlakov, Uspensky, Korchmar

£11.88

(Northern Flowers)

Ustvolskaya & Schnittke - Works for Cello & Piano
Ustvolskaya & Schnittke - Works for Cello & Piano

£13.25

(Etcetera)